Fondadministration

Fondadministration

Idevall & Partners har valt att outsourca fondadministrationen till ISEC Services AB (”ISEC”).

Avtalets bakgrund är att Bolaget önskat öka säkerheten för fondens andelsägare genom att anlita ett företag med kritisk massa och stor erfarenhet av fondadministration. En sådan kritisk massa är svår att uppnå för en mindre AIF-förvaltare. Uppdragstagaren har dessutom ett stort antal kunder inom den finansiella sektorn och har omfattande erfarenhet av denna typ av tjänst.

ISEC har i början av år 2014 erhållit Finansinspektionens tillstånd för fondverksamhet enligt LVF och tillstånd för att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt LAIF. Den av Bolaget utlagda verksamheten bedrivs emellertid i en fristående enhet från ISEC:s övriga verksamhet. Det finns dessutom dedikerad personal som sköter uppgifterna och som inte har någon insyn i ISEC:s övriga verksamhet.