GES Screening

Hållbarhetsprofil

Idevall & Partners tillämpar GES screening avseende internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. I ovan nämnda screening ingår även FNs regler avseende Global Compact som omfattar 10 principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och arbetet med att stävja korruption.

Läs Arcturus hållbarhetsprofil här som pdf.

Läs som pdf.