GES Screening

GES Screening

Idevall & Partners tillämpar GES screening avseende internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. I ovan nämnda screening ingår även FNs regler avseende Global Compact som omfattar 10 principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och arbetet med att stävja korruption.