Investera

Välkommen att investera i Arcturus.


För att teckna andelar i Arcturus välj ett av nedanstående alternativ och följ därefter instruktionerna. Handel sker en gång i månaden och minsta insättning är 100 000 kr. Notera att teckningsanmälan måste vara Idevall & Partners tillhanda senast tre bankdagar för den sista i månaden. Angivet belopp att investera måste vara AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan 14:00 den sista bankdagen i månaden.

Vid investering i fondandelsklass B, minsta investering 60 MSEK, vänligen kontakta Idevall & Partners.

Nästa teckningstillfälle:

 Teckningsanmälan senast 25/2
 Likvid senast 28/2