Fysisk
person

Teckningsanmälan Initial teckning
Blankett som pdf
att ladda ner.

pdf-ikon

Blankett id-handling

pdf-ikon

Teckningsanmälan Initial teckning


Om ni som privatperson avser att investera i Arcturus vänligen följ samtliga steg enligt nedan.  1. Fyll i blanketten Teckningsanmälan Initial teckning med efterfrågad information samt det kundfrågeformulär som finns bilagt. 
  2. Bifoga en kopia av giltig och daterad id-handling vidimerad av två personer.
  3. Posta och skicka originalhandlingarna till adress enligt nedan.

Idevall & Partners Fonder
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm

Efter att Idevall & Partners mottagit er anmälan om teckning erhåller ni en bekräftelse via email.

Därefter måste ni betala in det belopp ni avser att investera i enlighet med det ni angett på teckningsanmälan till fondens klientmedelskonto. Fondens stopptid avseende likvid på kontot är 14:00 den sista bankdagen i varje månad.

Om samtliga dokument erhållits och likvid är Arcturus klientmedelskonto tillhanda innan fondens stopptid tecknas andelar och ni erhåller en bekräftelse på köp till er folkbokföringsadress.