historik

Bolagets historia

Idevall & Partners är en nystartad AIF-förvaltare samägd av det börsnoterade investeringsbolaget Bure samt arbetande partners. Bures ambition är att bygga framgångsrika företag med långsiktighet och stort engagemang vilket kommer att vara till stor fördel för Idevall & Partners.

Bolaget grundades hösten 2015 av Bure tillsammans med Michael Idevall, tillika ansvarig förvaltare, och är en oberoende AIF-förvaltare med kontor i centrala Stockholm. Idevall & Partners står under tillsyn av Finansinspektionen, som meddelade AIF-förvaltaren tillstånd att driva verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder den 16 december 2015.

Idevall & Partners förvaltar hedgefonden Arcturus som är en global aktiehedgefond med fokus på USA och Europa. Målsättningen är att med en väl avvägd risknivå över tid generera högsta möjliga avkastning, oberoende av den generella marknadsriktningen. Filosofin är att aktivt variera fondens risknivå utifrån marknadsförutsättningarna och att vid perioder av stark övertygelse prioritera hög framför stabil avkastning.

Arcturus är den klarast lysande stjärnan på norra stjärnhimlen och betyder passande nog Björnvaktaren.