Extern revision

Extern revision

På senare år har branschen kommit att förändras kraftigt i takt med förändrad och utökad lagstiftning samt ett allt mer omfattande regulatoriskt regelverk. För att möta dessa legala krav blir det av yttersta vikt att val av partners uppvisar den senioritet som uppdraget kräver.

Därav har vi valt att låta den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson från PWC att revidera vår hedgefond Arcturus samt fondbolaget Idevall & Partners.