Styrelsen

Styrelsen

GGösta Johannessonösta Johannesson

Styrelseordförande

Gösta Johannesson är civilekonom och senior rådgivare i Bure Equity AB (publ) samt styrelseledamot i Axiell Group, Xvivo Perfusion, Yubico och Interflora. Han har tidigare varit partner på Provider Venture Partners samt på Öhman Fondkommission. Han har även tidigare erfarenhet av bland annat styrelsearbete från Nordic Venture Network och SVCA samt Private Equity & Venture Capital Association.

Michael IdevallMichael Idevall

Styrelseledamot

Michael Idevall är civilekonom och har tidigare varit ansvarig förvaltare för fonden Camelot i Lancelot Asset Management AB. Michael har även erfarenhet som chefsstrateg på Handelsbanken och Öhman Fondkommission samt har därutöver arbetat som aktieanalytiker. Michael är ansvarig förvaltare och ställföreträdande VD i Bolaget.

Patrik TigerschioldPatrik Tigerschiöld

Styrelseledamot

Patrik Tigerschiöld är civilekonom och styrelseordförande i Bure Equity AB (publ). Patrik är även styrelseordförande i Mycronic AB (publ), Aktiemarknadsbolagens Förening, Föreningen för god sed på aktiemarknaden samt bl.a. styrelseledamot i Cavotec S/A och fondbolaget Fondita. Bland tidigare styrelseuppdrag kan nämnas att Patrik varit styrelsemedlem i Carnegie och styrelseordförande för Carnegie Fonder samt varit VD för SEB Allemansfonder AB.

Michael BertorpMichael Bertorp

Styrelseledamot

Michael Bertorp har en jur kand. från Lunds universitet 1972. Michael har tidigare haft ett antal styrelseuppdrag, däribland som ledamot i Modo Paper AB, Indutrade AB, SPP Fonder AB och Handelsbanken Fonder AB samt som ordförande i bl.a. Åmotfors Energi AB. Michaels nuvarande styrelseuppdrag avser bl.a. XACT Kapitalförvaltning AB,  Stadshypotek AB samt Bergs Timber AB. Vidare är han sedan 2012 ordförande i styrelsen för träindustrikoncernen Setra Group AB.

Ulf GeijerUlf Geijer

Styrelseledamot

Ulf Geijer har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1976. För närvarande är Ulf engagerad som styrelseordförande i Investment AB Spiltan, som styrelseledamot i ett antal administrativa bolag inom Spiltan-gruppen samt som styrelseledamot i Kuststaden Projektutveckling AB.